|   Wyślij zapytanie >   | |   Nasza oferta   | |   O firmie   | |   Kontakt   |
> Nasza Oferta

Jesteśmy firmą doradztwa inwestycyjnego i finansowego i zajmujemy się współpracą z inwestorami (głównie z samorządami) w realizacji inwestycji:

- proekologicznych, takich jak:
  • oczyszczalnie ścieków,
  • sieci kolektorów sanitarnych
  • kotłownie,
  • stacje uzdatniania wody,
  • zakłady utylizacji odpadów
- sportowych, takich jak:
  • hale sportowe,
  • kryte i odkryte pływalnie,
  • lodowiska
  • kompleksy sportowo-rekreacyjne

Oferta naszej firmy to przede wszystkim:

- opracowanie programu inwestycji i założeń technicznych i technologicznych do projektowania,
- sporządzenie montażu finansowego,
- wykonanie studium wykonalności projektu,
- współpraca przy realizacji zamówienia publicznego (przygotowujemy specyfikację istotnych warunków zamówienia i uczestniczymy w przetargu w charakterze biegłego),
- przygotowanie wniosków do instytucji współfinansujących projekty.

¬ Ze względu na duże doświadczenie, wymienione wyżej prace wykonujemy za wynagrodzeniem w wysokości umożliwiającej zamówienie "z wolnej ręki", a jest ono należne dopiero po osiągnięciu wspólnego z inwestorem sukcesu.
¬ Projekt umowy, na podstawie której współpracujemy z samorządem, przewiduje, iż możemy je otrzymać po podpisaniu przez inwestora umowy z generalnym wykonawcą inwestycji i uzyskaniu od niego w odpowiedniej wysokości gwarancji dobrego jej wykonania. Tak więc wszystkie prace, o których pisaliśmy wyżej wykonujemy na własne ryzyko.
¬ Oprócz znanych, stosujemy także nietypowe źródła finansowania, a programy inwestycji w połączeniu z technologiami jakie preferujemy zaskakują niskimi kosztami zarówno realizacji jak i późniejszymi kosztami eksploatacji gotowych obiektów.
¬ Dysponujemy sprawdzonymi metodami montażu finansowego, których zastosowanie nawet przy bardzo ograniczonych możliwościach inwestycyjnych gminnego budżetu daje możliwość złożenia finansowania i rozpoczęcia budowy.
¬ Najczęściej współpracujemy z gminami, gdzie brak wolnych środków w budżecie, albo ograniczone zdolności kredytowe uniemożliwiały podjęcie inwestycji.
 
© D.I.F. Doradztwo Inwestycyjne i Finansowe Sp. z o.o. All rights reserved. Site design by SITER